thumbnail

Majlis Penyerahan Komputer Riba Sumbangan Zakat Bank Simpanan Nasional

24 Oct 2023, 12:21:35

22 OKTOBER 2023

Seramai 3 orang pelajar  Diploma UniSZA sesi 2023/2024 dari 3 buah fakulti yang berlainan iaitu Fakulti  Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa, Fakulti Informatik dan Komputeran dan Fakulti Perubatan telah menerima bantuan komputer riba sumbangan zakat Bank Simpanan Nasional. Penyerahan komputer riba ini telah disampaikan oleh YBrs. Encik Mohammad Khasnieddy bin Khasimi, Pengarah Negeri Bank Simpanan Nasional bersama YBhg. Prof Dato' Dr Fadzli bin Adam, Naib Canselor UniSZA.  Turut hadir dalam majlis ini ialah 2 orang Pegawai Bank Simpanan Nasional iaitu Puan Rusaimah binti Omar dan Encik Haslam bin Hashim, YBrs. Dr Ahmad Faizol bin Ismail, Pengarah Pejabat Wakaf dan Endowmen UniSZA dan juga beberapa orang ahli Mesyuarat Jawatankuasa Agihan Dana Wakaf dan Zakat UniSZA. Majlis ini bertempat di Bilik Tetamu, Pejabat Naib Canselor.

Semoga dengan bantuan yang diberikan kepada pelajar terpilih ini dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya.

Majlis Penyerahan Komputer Riba Sumbangan Zakat Bank Simpanan Nasional