thumbnail

ENDOWMEN

02 May 2023, 14:20:54

Endowmen adalah dana yang dikumpulkan dan digunakan untuk kepentingan umum atau mengikut kehendak penyumbang dana. Dana endowmen yang terkumpul perlu dikekalkan dan ia dikembangkan melalui aktiviti pelaburan dan penjanaan hasil. Keuntungan yang terhasil dari aktitivi pelaburan dan penjanaan itu akan dibelanjakan kepada projek-projek berbentuk filantrofi yang memberi impak secara umum atau mengikut kehendak penyumbang.

Dana endowmen akan diuruskan oleh pemegang amanah yang dilantik dan Ia akan disimpan di dalam akaun pemegang amanah. Sumbangan dana kepada tabung endowmen adalah tertakluk kepada akta Pelepasan Cukai dibawah subseksyen 44(6) ACP 1967

table_page-0001.jpg 186.45 KB
https://wakaf.unisza.edu.my/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=29&Itemid=274