PEMINDAHAN TEKNOLOGI INOVASI (D.I.Y) ALAT PENGURANGAN RISIKO KEBOCORAN PAIP DOMESTIK BAGI KOMUNITI KUALA NERUS

FOKUS PROJEK INI ADALAH PEMINDAHAN TEKNOLOGI INOVASI ALAT D.I.Y PENGURANGAN RISIKO PAIP PECAH BAGI SISTEM AIR RUMAH KEPADA WARGA KUALA NERUS DENGAN KERJASAMA DARIPADA PIHAK MPKK DAN INDUSTRI TEMPATAN.

Personal Information